ФОС по компетенциям 38.03.01

38.03.01_OPK_1

38.03.01_OPK_2

38.03.01_OPK_3

38.03.01_OPK_4

38.03.01_OPK_5

38.03.01_OPK_6

38.03.01_PK_1

38.03.01_PK_2

38.03.01_PK_3

38.03.01_UK_1

38.03.01_UK_2

38.03.01_UK_3

38.03.01_UK_4

38.03.01_UK_5

38.03.01_UK_6

38.03.01_UK_7

38.03.01_UK_8

38.03.01_UK_9

38.03.01_UK_10

38.03.01_UK_11