ФОС по компетенциям 37.03.01

37.03.01_OPK_1

37.03.01_OPK_2

37.03.01_OPK_3

37.03.01_OPK_4

37.03.01_OPK_5

37.03.01_OPK_6

37.03.01_OPK_7

37.03.01_OPK_8

37.03.01_OPK_9

37.03.01_PK_1

37.03.01_PK_2

37.03.01_PK_3

37.03.01_PK_4

37.03.01_UK_1

37.03.01_UK_2

37.03.01_UK_3

37.03.01_UK_4

37.03.01_UK_5

37.03.01_UK_6

37.03.01_UK_7

37.03.01_UK_8

37.03.01_UK_9

37.03.01_UK_10

37.03.01_UK_11