ФОС по компетенциям 44.03.01

44.03.01_OPK_1

44.03.01_OPK_2

44.03.01_OPK_3

44.03.01_OPK_4

44.03.01_OPK_5

44.03.01_OPK_6

44.03.01_OPK_7

44.03.01_OPK_8

44.03.01_OPK_9

44.03.01_PK_1

44.03.01_PK_2

44.03.01_PK_3

44.03.01_PK_4

44.03.01_UK_1

44.03.01_UK_2

44.03.01_UK_3

44.03.01_UK_4

44.03.01_UK_5

44.03.01_UK_6

44.03.01_UK_7

44.03.01_UK_8

44.03.01_UK_9

44.03.01_UK_10